Bli en pokerdronning du også

Tradisjonelt har poker blitt sett på som et spill utelukkende for menn, men i dag finnes det et stadig økende antall pokerspillende kvinner, gjerne mødre. Fordommene mot at kvinner ikke er gode i pokerspill har vært mange, og i dag er det nettopp disse som hjelper kvinner til å hevde seg.

I gamle dager ville en kvinne blitt ansett som gal dersom hun prøvde å komme seg inn på den profesjonelle og mannsdominerte pokerarenaen. Poker ble ansett for å være mennenes spill, og her ville kvinner komme til kort. I dag er situasjonen en annen, og flere kvinner presterer på toppnivå i stor mesterskap.

Nettpoker har økt tilgjengeligheten for et bredt spekter av kvinner til å delta i spillet, og tillater dem til å forbli anonyme. På denne måten får de også muligheten til å utvide sine grenser samtidig som de utfordrer de tradisjonelle stereotypene uten å måtte stille ved et virkelig bord.

Mange av dagens spillere er hjemmeværende mødre, samt kvinner i alle aldre. Det som tiltrekker kvinner er muligheten til å sette sine ferdigheter og viljestyrke opp mot andre spillere. I følge flere kvinnelige pokerspillere er det generelt sett en fordel å være kvinne i denne sporten. Dette er fordi de mannlige spillerne ofte ikke respekterer kvinnene som spillere, og tar dem ikke på alvor. I tilfeller hvor de burde kaste seg velger de heller å bli med videre for å fremstå som sterkere enn kvinnene. Selvsagt slår dette fort tilbake på dem selv.

Annie Duke er firebarnsmor og en av verdens beste pokerspillere. Den amerikanske kvinnen, med major i engelsk og psykologi fra universitetet, begynte å spille i 1994 og vant WSOP 2018. Hennes læremester og bror er den anerkjente pokerspilleren Howard Lederer, som tidlig så hennes pokerpotensial. I 1994 kom hun på 13. plass i WSOP, og året etter ble hun nummer tre.

Duke har under hele hennes karriere som pokerspiller bevist at det fint lar seg kombinere med å være flerbarnsmor. Et av hennes klare høydepunkter i karrieren er fra hun kom på 10. plass i WSOP 2000, gravid i åttende måned!

Annie Duke opplever det ikke som noe handikap å være kvinne innen profesjonell poker. Interessant nok avslår hun konsekvent å delta i rene kvinneturneringer, og satser heller sine sjetonger i åpne turneringer.

– Poker er en av de eneste sportsgrenene hvor menn og kvinner kan konkurrere på lik linje, så hvorfor trenger man da rene kvinnemesterskap, sier hun.

I tillegg mener hun at det finnes klare fordeler ved å være kvinne i en mannsdominert sportsgren. Ettersom alt er tillatt i krig og kjærlighet, er hun ikke redd for å flørte til seg informasjon fra de mannlige motspillerne. Hun opplever også at menn ofte føler seg truet av kvinnelige spillere, og ender opp med å spille irrasjonelt. Dermed kan kvinnen enklere ende opp med potten.

Også norske jenter lever av å spille poker. Berlingske Tidende traff høsten 2018 en norsk, 25 år gammel jente bosatt i Danmark. Som mange andre pokerspillere er hun en normal person, og har universitetsutdannelse i kjemi og matematikk. Jenta, som ønsker å være anonym, har vært profesjonell pokerspiller siden våren 2018, og gjør det godt nok til å leve av det. Hun spiller flere dager i uken og liker friheten med å kunne velge når hun skal «jobbe».

– Jeg kunne når som helst gå ut og få meg en god jobb i morgen, men er fornøyd med dagens situasjon, forteller hun.

Selv om det er komplisert å innhente nøyaktig informasjon om kjønnsfordelingen innen nettpoker, anslås så mye som en fjerdedel å være kvinner. Dermed er det fastslått at poker ikke lenger er en sport kun for menn. Har du også lyst til å bli en pokerdronning?